Ważne – kliknij
  • Grubość galwanicznych powłok cynkowych wacha się od 5 do 25 mikronów
  • Pasywacja to warstwa chromianów na powłoce cynkowej